در زندگی هیچ کس را تحقیر نکنید و آزار ندهید؛


شاید امروز قدرتمند باشید، اما یادتان باشد؛


زمان از شما قدرتمندتر است ...


آخرین ارسال ها