بعضی از آدم‌ها همیشه نمکدان‌ اند؛


مراقب زخم‌ هایتان باشید ...!


آخرین ارسال ها