از مرگ نمی ترسم


من فقط نگرانم


که در شلوغی آن دنیا


مادرم را پیدا نکنم ...


آخرین ارسال ها